Cig Oen yr wythnosau yma wedi eu cynyrchu ar dir fferm Troedrhiwfronfrech yn edrych dros tref Aberystwyth! Dyna beth yw lleol!