Llongyfarchiadau mawr i’n cyflenwr, Berwyn Hughes, ar ei briodas a ffrind teuluol  Elin Jones, dydd Sadwrn.  Pob hwyl i chi eich dau i’r dyfodol.