Mae’r llyfr wedi cyrraedd!  Ar werth yn y siop o heddiw ymlaen.   Trysor o lyfr yn cofnodi 175 mlynedd o hanes yr ysgol arbennig yma. Wedi cael cipolwg arno ac mae’n gasgliad o luniau lliw a du a gwyn o 1900 hyd heddiw,  dyfyniadau o’r llyfrau log ers 1878, dogfennau gwreiddiol yn dyddio yn ol i 1838 a llu o erthyglau diddorol iawn.   Ar  werth yn ein siop ni ac amrywiol siopau lleol eraill am bris rhesymol o £12.   Llongyfarchiadau mawr i bwyllgor y dathlu ar lwyddo i gofnodi’r hanes mewn print a’i gadw ar gof i genedlaethau i ddod.   Pob lwc i’r ysgol i’r dyfodol..