Wel, dyna ni! Dyna Nadolig drosto am flwyddyn arall. Diolch i’r tim i gyd am eich gwaith di-flino dros yr wythnos diwethaf. Pawb wedi cyd-dynnu a bwrw ati i sichrau fod pob dim yn mynd yn hwylus, Diolch i chi gyd. Nawr bant a ni am sit-down a thamaid i fwyta (!)….ond mae un neu ddau dyn bach ar goll!! Nadolig Llawen i chi gyd!!. joiwch.