Well dyna prysurdeb y Nadolig drosodd am flwyddyn arall!! Diolch i’n holl gwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a chyfeillion am eich cefnogaeth eto dros Nadolig 2018 a thrwy’r flwyddyn. Joiwch eich Nadolig a phob hwyl dros yw Wyl. Diolch i’r tim o staff am eich gwaith diflino dros y dyddiau diiwethaf. Felly wrthom ni i gyd yn siop Rob Rattray….jowich y ‘dolig!!