Dymuno Nadolig Llawen i’n holl gwsmeriaid a diolch am eich cefnogaeth dros y Nadolig a bob amser. Pob hwyl gyda’r coginio a joiwch yw Wyl gan obeithio y galwith sion Corn gyda chi i gyd!! Nadolig llawen.