Er mwyn ceisio diogelu iechyd ein staff a’n cwsmeriaid mae wedi bod yn hanfodol i wneud newidiadau o fewn ein busnes. Rydym nawr yn gwasanaethu ein cwsmeriaid dros garreg y drws. Er fod ein cynnyrch i gyd ar gael ac i’w gweld yn y ffenestr, nid oes mynediad i’r siop i gwsmeriaid. Rydym yn derbyn taliad cerdyn yn unig.
ARCHEBWCH YMLAEN LLAW. Er mwyn hwyluso pethe ac osgoi amser cyswllt, mae’n fanteisiol i ni dderbyn archebion ymlaen llaw, naill a’i dros y ffon ar 01970 615353 neu ar ebost i admin@robrattray.co.uk. Byddwn yn paratoi’r archeb, phonio i dderbyn taliad cerdyn a threfnu amser casglu.
Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth yn y cyfnod anodd yma. Cymerwch ofal.