Archebu

Medrwch brynu unrhyw un o’n cynhyrchion a restrir ar ein tudalen gynnyrch (ac os nad yw wedi ei restru gellir gwneud cais) yn syml drwy gysylltu â ni a gosod eich archeb.  Gellir dosbarthu i unrhyw fan yn y Deyrnas Unedig, felly medrwch fwynhau cig blasus Dyffryn Ystwyth, Cig Eidon Ceredigion, ein Bacwn Cartre’ neu unrhyw gynnyrch arall  ble bynnag y byddwch!   Cysylltwch ac mi fedrwn drafod eich anghenion yn unigol.    Bydd bob archeb yn cael ei baratoi yn arbennig ar eich cyfer.

Archebu
I osod archeb, llanwch y ffurflen isod, neu ffoniwch ni yn y Siop ar 01970 615353 a medrwn drafod eich gofynion arbennig

Rhowch wybod i ni:

 • Pa gigoedd, toriadau, maint a niferoedd rydych ei angen

Bydd yr archebion yn cael

 • eu paratoi yn unigol
 • toriadau yn cael eu torri, pwyso, pacio a’u prisio gan ein bwtsieriaid ein hun
 • Eu pacio mewn bocsys â thymheredd rheoledig
 • Eu storio mewn amgylchedd â thymheredd rheoledig

 

Dosbarthu

 • Eu pacio a’u hanfon gan Negesydd mewn bocsys wedi eu selio a’u hoeri gan fagiau rhew a fydd yn cadw tymheredd oer o 5 gradd neu oddi tano
 • Gellir dosbarthu rhwng 9 y bore ac 5 y pnawn o ddydd Mawrth i Gwener
 • Gellir gwneud dosbarthu arbennig ar foreau Sadwrn, ar gost ychwanegol
 • Gellir dosbarthu i unrhyw fan yn y Deyrnas Unedig
 • Bydd archebion yn cael eu gyrru oddi yma yn hwyr y pnawn i’w dosbarthu y bore canlynol

Talu

 • Rydym yn derbyn taliad trwy Gerdyn Credit neu Ddebyd (rydym yn derbyn y rhan fwyaf o’r prif enwau)
 • Rhaid gwneud taliad cyn danfon yr archeb.