Cigoedd wedi eu coginio

Er eich hwylustod, rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth o gynhyrchion cig wedi eu coginio, ac eitemau wedi eu rhag-baratoi.  Mae’r rhain i gyd yn cael eu paratoi yn ffres ar y safle gan ein staff hyfforddedig llawn gan ddefnyddio cigoedd gorau yn unig.

Enillwyr balch Gwobr Aur Gwir Flas Cymru am ein Ham Cartref wedi ei ferwi

[wptabs style=”ui-lightness” mode=”horizontal”] [wptabtitle] Cynnyrchion[/wptabtitle] [wptabcontent[wptabcontent]

 • Ham Cartref Rob
 • Ham wedi ei rostio mewn mêl
 • Bîff Rhost
 • Twrci Rhost
 • Pwdin Du ein hunain
 • Faggots
 • Brôn
 • Tafod
 • Lasagnes
 • Quiches
 • Wyau Sgotyn

[/wptabcontent] [wptabtitle] Peis a phastai[/wptabtitle] [wptabcontent]

 • Pei Porc
 • Pei Gala
 • Pei Helgig (tymhorol)
 • Pei Briwgig a Nionod
 • Pei Stec a Chwrw
 • Pei Cyw Iar a Ham
 • Pastai Cernyw
 • Terin Ham

 [/wptabcontent] [wptabtitle] Cynnwysion Sych[/wptabtitle] [wptabcontent]

 • Wyau Buarth Lleol “Brynblodau”
 • Wyau Birchgrove’
 • Cyfiaith Amrywiol

[/wptabcontent] [/wptabs]