Cig Oen Dyffryn Ystwyth

“Medru sicrhau safon cyson bob amser yw un o gyfrinachau allweddol fy musnes.”

Gall cig oen fod yn gynnyrch tymhorol ac wrth ddefnyddio ein fferm ein hunain fel ein ffynhonnell cig oen, rydym yn medru sicrhau cyflenwad cyson o gig oen o safon drwy’r flwyddyn, hyd yn oed hyd at ddiwedd misoedd y gaeaf.  Rydym yn cynyrchu wyn o’r ddafad Miwl Cymreig wedi ei chroesi a hwrdd Beltex, i gynhyrchu oen cigog, siapus a fyddwn yn falch ohonno.  Mae ffermydd eraill yn Nyffryn Ystwyth hefyd yn ein cyflenwi trwy gynhyrchu wyn yn benodol i ni, gan ddefnyddio cynllun bridio a bwydo cytunedig.  Rydym yn ymfalchio yn ein dull o ffermio sy’n golygu bod ein wyn i gyd yn cael eu magu’n araf a graddol ar borfa, gydag ychydig iawn o ddwysfwyd, fel bo’r angen.  Caiff ein hwyn eu dethol gan Rob sy’n dethol wyn a fydd yn darparu y toriadau mwyaf cigog gyda dyfnder o gig yn ymestyn i’r llwyn ac ychydig fraster.  Lleddir yr wyn yn y lladd-dy lleol yn Nhregaron a chânt eu hongian yn ein Huned Gig am 7-10 diwrnod i aeddfedu.  Mae’r broses hon yn hyrwyddo tynerwch a blas, ac ynghyd â gorchudd ysgafn o fraster bydd yn sicrhau bod y cig yn cadw’n dyner a blasus wrth goginio er mwyn rhoi y blas gorau posib i’r cig oen ar y plât.

“Rydym yn ffodus i gael cig lleol rhagorol wedi ei ladd yn lleol.  Rwy’n prynu fy un i oddi wrth Rob Rattray y cigydd yn Aberystwyth, sy’n ennill gwobrau am ei ragiau crefftus hyfryd o gig oen Cymreig.  Rwy’n hoffi fy un i gydag ymyl o fraster hufennog…. “  cyfieithiad o eiriau Elizabeth Luard yn ei llyfr  – A Cook’s year in a Welsh Farmhouse.

Cynnyrch

Coes Cig Oen

Ysgwydd ddi-asgwrn wedi’i rholio o Gig Oen

Golwythion Cig Oen

Steciau Coes Cig Oen

Steciau Blasus Ysgwydd Cig Oen

Briwgig Cig Oen

Cig Oen deisiog

Cannon Cig Oen

Byrgyrs Cig Oen

Iau Oen

Calon Oen

Brest Oen

Selsig Cig Dafad, Mintys a Chyrens Coch

Ragiau Cig Oen wedi eu sgleinio â mêl

Parseli Cig Oen

Selsig Cig Oen, Mintys a Mêl

Amrywiaeth o Doriadau Cig Dafad