Nadolig a Thymhorol

Pan ddaw’r Nadolig rydym yn gwir ehangu ein hamrywiaeth o gynnyrch i gwrdd â gofynion yr wyl – yn amrywio o’r twrci sy’n ffefryn teuluol i glasuron traddodiadol y Nadolig megis petrisen a ffesant, mae gennym rywbeth at ddant pawb.  Mae ein twrcïod maes, ffres o Fferm Brynblodau yn cael eu magu gan y teulu Gibbons ar eu fferm yn Nhregaron lle mae’r twrcïod yn cael cyfle i dyfu’n araf  ac i grwydro’n rhydd.  Maent yn cael eu paratoi ar y fferm er mwyn cadw lefelau  straen yn isel a chynnal y blas gorau posib.  Mae’r teulu Gibbons wedi ein cyflenwi a thwrciod ers 20 mlynedd ar safon bob amser yn gyson ac o’r radd flaenaf. Mae’r un peth yn wir am ein dofednod cyw iar, hwyaid a gwyddau sy’n adar maes o ffermydd lleol, lle mae’r ffermwyr efo oes o brofiad mewn cynnyrchu dofednod o’r safon uchaf at y Nadolig.

Archebwch gofynnion y Nadolig ar lein nawr  : archeb@robrattray.co.uk

Adeg y Nadolig rydym yn gwneud ein gorau i blesio pawb a byddwn yn paratoi pob archeb yn unigol gan ddethol yn unigol y dofednod ar gyfer pob archeb personol.  Gosodwch eich harcheb yn gynnar ac fe wnawn ein gorau i sicrhau y bydd mor agos at y pwysau i’r hyn wnaethoch ei archebu.

I’r rhai ohonoch sy’n well gennych gig llai tymhorol, daw ein Bîff Nadolig o wartheg sy’n enillwyr y Ffair Aeaf Amaethyddol Gymreig,  lle cawn, yn ddiamau, y dewis o’r stoc gorau yn y Deyrnas Unedig.  Yn flynyddol mae Rob yn dewis a phrynu anifeiliad sy’n cipio gwobrau yno,  a thrwy hynny’n gwarantu bod ein Bîff Nadolig yn hynod arbennig.  Hoffem feddwl ein bod yn medru cynnig i’n cwsmeriaid rywbeth ‘ychydig yn arbennig’ i’r bwrdd Nadolig.

Cynnyrchion


 • Twrcïod maes Brynblodau
 • Cywion Ieir maes y fferm
 • Cywion Ieir organig y maes
 • Hwyaid Lleol
 • Hwyaid Gressingham
 • Bîff Nadolig enillydd gwobrau y Sioe Aeaf Frenhinol Gymreig
 • Toriadau wedi eu paratoi’n arbennig o gig Oen Dyffryn Ystwyth
 • Toriadau wedi eu paratoi’n arbennig o Borc Penlan
 • Amrywiaeth o’n toriadau Gamwn cartref
 • Amrywiaeth o’n toriadau wedi eu halltu ac mewn triog
 • Brest Twrci heb yr asgwrn (twrci pili pala)
 • Gwyddau Maes y fferm


Arbennigeddau


 • Ffesant Lleol
 • Hywiad wyllt
 • Petrys
 • Cig Carw
 • Pei Cig Helgig
 • Cwningod Lleol
 • Selsig Cig Carw, Gwin Coch a Nionod Coch
 • Selsig Twrci a Cheirios y Waun
 • Stwffin Nadoligaidd Amrywiol a Thraddodiadol

Taleb Anrheg

Os am syniad am anrheg Nadolig beth am roi

Taleb i siop Cigyddion Rob Rattray

ar gael bob amser o’r flwyddyn am unrhyw swm

Archebion Nadolig ar lein

I weld ein cynhyrchion cliciwch yma

Yn syml danfonwch e-bost i :  archebion@robrattray.co.uk

Oriau agor y Nadolig eleni fydd

Llun 17 Rhagfyr – Sadwrn 22 Rhagfyr 2018 8.00 am – 5.30 pm
Sul 23 Rhagfyr 2018 10.00 am – 4.00 pm
Llun 24 Rhagfyr 2018 7.00 am – 2.00 pm
Dydd Nadolig 2018 Ar Gau
Mercher 26 a Iau 27 Rhagfyr 2018 Ar Gau
Gwener 28 Rhagfyr 2018 8.00 am – 5.30 pm
Sadwrn 29 Rhagfyr 2018 8.00 am – 4.00pm
Llun 31, Rhagfyr 2018 8.00 am – 3.oo pm
Dydd Calan ar gau
Mercher, 2ail Ionawr 2019/td>

8.30 am – 5.00 pm