Nadolig a Thymhorol

Pan ddaw’r Nadolig rydym yn gwir ehangu ein hamrywiaeth o gynnyrch i gwrdd â gofynion yr ŵyl – yn amrywio o’r twrci sy’n ffefryn teuluol i glasuron traddodiadol y Nadolig megis petrisen a ffesant.   Mae gennym rywbeth at ddant pawb.  Mae ein twrcïod maes, ffres o Fferm Brynblodau yn cael eu magu gan y teulu Gibbons ar eu fferm yn Nhregaron lle mae’r twrcïod yn cael cyfle i dyfu’n araf  ac i grwydro’n rhydd.  Maent yn cael eu paratoi ar y fferm er mwyn cadw lefelau  straen yn isel a chynnal y blas gorau posib.  Mae’r teulu Gibbons wedi ein cyflenwi a thwrciod ers dros 20 mlynedd ar safon bob amser yn gyson ac o’r radd flaenaf.

Mae’r un peth yn wir am ein dofednod cyw iar, hwyaid a gwyddau sy’n adar maes o ffermydd lleol, lle mae’r ffermwyr efo oes o brofiad mewn cynnyrchu dofednod o’r safon uchaf at y Nadolig.

Adeg y Nadolig rydym yn gwneud ein gorau i blesio pawb a byddwn yn paratoi pob archeb yn unigol gan ddethol yn unigol y dofednod ar gyfer pob archeb personol.  Gosodwch eich harcheb yn gynnar ac fe wnawn sicrhau bydd eich archeb yn barod yn ol yr hyn wnaethoch ei archebu.

I’r rhai ohonoch sy’n well gennych gig llai tymhorol, daw ein Bîff Nadolig o wartheg sy’n enillwyr yn Ffair Aeaf Amaethyddol Cymru,  lle cawn, yn ddiamau, y dewis o’r stoc gorau yng Nghymru.  Yn flynyddol mae Rob yn dewis a phrynu anifeiliad mae e’n ystyried sydd o’r radd flaenaf,  a thrwy hynny’n gwarantu bod ein Bîff Nadolig yn hynod arbennig ac at ddant ein cwsmeriaid.

Hoffem feddwl ein bod yn medru cynnig i’n cwsmeriaid rywbeth ‘ychydig yn arbennig’ i’r bwrdd Nadolig.

Cynnyrch Ar Gael

Twrci Fferm Ffres
Brest Twrci di-asgwrn
Gwydd Fferm Ffres
Cyw Iar Fferm Ffres
Hwyaden Fferm Ffres
Hwyaden Gressingham
Helgig
Cig Eidon Lleol Gorau
Cig Oen Lleol Dyffryn Ystwyth
Porc Lleol o Fferm Penlan
Gamwn
Bacwn Cartre’ Rob
Bacwn “Streaky” Rob
Bacwn ystrempog Rob
Selsig Porc Traddodiadol
Selsig Brecwast
Selsig “Hipkins” tenau
Soch mewn Sach (20)
Cig Selsig ein hunain
Stwffin arbennig Rob (tua 1lb)
Stwffin arbennig Mrs Rattray (tua 1lb)

Archebwch Eich Cynnyrch Nadolig Arlein


Oriau Agor dros Gwyl y Nadolig 2019

Llun 16 Rhagfyr to Sadwrn 21 oriau arferol
Sul 22 Rhagfyr 10.00yb – 4.00yh
Llun 23 Rhagfyr 7.00yb – 5.30yh
Mawrth 24 Rhagfyr 7.00yb – 2.00yh
Dydd Nadolig, Gwyl Sant Steffan a Gwener 27  Rhagfyr
Ar Gau
Sadwrn 28 Rhagfyr 8.00yb – 4.00yh
Sul 29  Rhagfyr
Ar Gau
Llun 30 Rhagfyr 8.00yb – 5.00yh
Mawrth 31 Rhagfyr 8.00yb – 3.00yh
Dydd Calan 2020 Ar Gau
Iau 2 Ionawr 2020 8.00yb – 5.30yh