Bechgyn y siop wrth eu boddau….efo aderyn ar bob braich. Dofednod y Nadolig yn dechrau cyrraedd.