Mae bwrlwm y siopa Nadolig yn argoeli i fod yn wahanol iawn eleni. Felly gadewch i ni wneud beth gallw ni i helpu’n gilydd. Os fedrwn cael archebion fewn yn gynnar fe allwn wedyn wneud ein gorau i drefnu amserau casglu a darparu i siwtio pawb. Mwy pwysig na dim, mae angen i ni fod yn drefnus a gorau po gyntaf ein bod yn dechrau rhoi trefn ar bethau. Felly anfonwch eich archebion i ni arlein, ar ebost i admin@robrattray.co.uk neu rhowch alwad i ni ar 01970 615353 ac mi fyddwn ond yn rhy barod i drafod eich angenion yn bersonol.