Oriau agor y Pasg
Dydd Iau – Ar agor 8am – 5.30pm
Dydd Gwener Y Groglith – Ar gau
Dydd Sadwrn Pasg Ar agor 8am – 4pm
Dydd Llun Pasg Ar gau
Dydd Mawrth Ar agor 8.30am – 5pm
Mwynhewch yr Wyl.