Llongyfarchiadau enfawr i Brinley Davies, Carwyn ac Eifiona o Fferm Penlan, Talsarn ar ennill y Bencampwriaeth i’r Mochyn gorau yn y Ffair Aeaf bore ma. Da iawn chi!! Camp a hanner … a hynna ar y tro cyntaf o gystadlu! Brinley yn ein cyflenwi a moch o’r safon orau bob wythnos ers dros 15 mlynedd. Daliwch ati!!