Falch iawn i fod wedi medru prynu Pencampwr y Gwartheg Duon Cymreig yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ddoe. Eidon 592kg, Hendre Eirian Erian,yn cael ei arddangos gan Emyr Owen of Glanconwy. Am gynnig cig eidon o’r safon orau i’n cwsmeriaid dros y Nadolig.