Dyfarnwyd hwrdd blwydd o eiddo teulu’r Rattrays yn Bencampwr yn Arwerthiant y Defaid Beltex yn y Trallwng dydd Mercher 3ydd Fedi 2014 gan y beirniad profiadol, Mr John Hall o ardal Caerlywelydd.    Enillodd “Rattrays Tyson” (RAT T037) glod eisioes pan ddaeth yn ail yn nosbarth yr Wyn Hyrddod yn Sioe Frenhinol Cymru 2013.   Fe’i magwyd yn niadaell y Rattrays, allan o’i hwrdd Rattrays Mr Urdd (a fu’n bencampwr gwrywaidd yn y Sioe Frenhinol yn 2010) ac o ddafad a fewnforiwyd o wlad belg BE1053.0338.   Fe’i gwerthwyd yn yr Arwerthiant am bris teg o £1,450 i Mr R B Eyre o Hope Valley, Swydd Derby a mawr obeithir y bydd yn ddylanwadol yn magu epil o safon yn y ddiadell beltex “Abney”.