Rattrays Verona  RAT/12/00009 (rhif 1454) a ennillodd y Bencampwriaeth Benywaidd yn Adran y Defaid Texel Glas heddiw yn  Sioe y bridiau cyn yr Arwerthiant fory.  Safodd yn gyntaf yn nosbarth y defaid blwyddi Texel Glas cyn mynd ymlaen i ennill y Bencampwriaeth, tra roedd ei hanner chwaer Rattrays Vera  RAT/12/00012 (rhif 1455) yn sefyll yn 4ydd yn yr un dosbarth.

Bydd 4 Dafad Flwydd a 2 Hwrdd Blwydd yn cael eu cynnig ar werth yn Arwerthiant yr NSA yn Llanelwedd fory, dydd Llun 23ain Medi 2013.   Maent i gyd wedi eu magu adre o ddiadell Rattray a phob un allan o hwrdd Penybec PGA/09/3061R a’i mamau yn ddisgynyddion o’r ddwy ddafad 08480/0611 & 8480/0616 a fewnforiwyd o Wlad Belg yn 2006.   Byddant ar werth yn Cylch 6 (rhifau 1453-1456) a’r benywaidd fydd  RAT/12/00015;   RAT/12/00009;   RAT/12/00012;   RAT/12/00017;   a’r hyrddod blwyddi yn rhifau 1522 & 1523  sef RAT/12/00013 a RAT/12/00020 – sydd yn frawd llawn i “Rattray Tom Zandt” a oedd yn fuddugol yn arwerthiant yr NSA yn 2012.