Buddugoliaeth yn yng  nghystadleuaeth Rhyng-frid i Grwp o Dri yn Sioe Aberystwyth efo dwy oen fenyw ac un oen hwrdd o frid y Texel Glas.  Roedd y tri wedi eu magu ar ein fferm o ddiadell y Texel Glas ac yn eiddo i’r plant, Steffan ac Elin Rattray. ac yn ennill mewn sioe gref o ddefaid gan faeddu deunaw o fridiau eraill yn y bencampwriaeth terfynnol.