Llongyfarchiadau i enfawr i Brinley a’r teulu o fferm Penlan ar ennill Prif Bencampwriaeth y Moch Unigol yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Mor falch o’i llwyddiant. Mae’r Brinley a’r teulu wedi bod yn cyflenwi moch ar ein cyfer ers dros ugain mlynedd a’r moch yn gyson wythnosol o’r safon orau. Da iawn chi Brinley, Carwyn ac Eifiona. Daliwch ati!!.