Rob Rattray wedi prynu Pencampwyr Moch y Ffair Aeaf ar gyfer eu gwsmeriaid i’r Nadolig. Pencampwr y Par Buddugol oddiwrth bridiwyr lleol, Myrddin James, Llangeitho a Phencampwr Unigol Adran y Mochyn wedi cael ei gynyrchu a’i arddangos gan Brinley a Carwyn Davies ac Eifiona o Fferm Penlan, Talsarn. Teulu Penlan yn ein cyflenwi a moch yn wythnosol ers dros ugain mlynedd. Da iawn chi.