Mae Jonathan theobald yn ein gadael wythnos yma ar ol 9 mlynedd o wasanaeth.  Daeth atom ar ol gadael yr ysgol a bydd yn dipyn o newid i ni wythnos nesaf.   Pob lwc iti Jonathan wrth iti ddilyn trywydd newydd ac ail gydio ym myd addysg i asudio dy gariad cyntaf, sef amaethyddiaeth. Pob hwyl i’r dyfodol.