Mae Mathew yn ein gadael heddiw ar ol wyth mlynedd o wasanaeth i ni.  Byddwn yn colli ei allu fel aelod gwerthfawr o’r staff ac hefyd ei gwmni hwyliog.  Pob lwc i ti Mathew wrth i ti gychwyn ar addysg bellach ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddilyn gyrfa newydd.