Moch o’n cynhyrchwr wythnosol Brinley davies yn ennill Is-Bencapwriaeth y moch sengl yn y Ffair Aeaf ac yn cael ei brynu gan Rob Rattray yn y Ffair Aeaf ynghyd a 5 o foch eraill. Llongyfarchiadau Brinley, Carwyn, Eifiona a’r teulu i gyd. Ni’n falch iawn o’ch llwyddiant.