Falch o allu dweud ein bod wedi llwyddo i brynu Prif Pencampwr Unigol y Moch yn y Ffair Aeaf heddiw ynglyd a 9 o foch eraill. Rydym am sicrhau y byddwn yn medru cynnig cig moch gorau Cymru i’n cwsmeriaid y Nadolig yma! Dewch draw i brofi peth ohonno!