Tra roedd Jess Conrad ar ei ymweliad cyntaf a thref Aberystwyth ar ol 62 mlynedd, bu yn y siopa gyda Rob Rattray ac yng nghanol y bwrlwm sgwrsio, gofyn a oedd rai ohonom yn cofio’r Little Theatre lle cychwynwyd ei yrfa berfformio. Er ein bod i gyd yn “rhy ifanc” i gofio’r theatr, fe wnaethom ymholiadau iddo ac mi oedd Tegwen Rowbotham yn medru cynorthwyo a’i gyfeirio tuag at safle Sinema y Commodore. Cwmser hapus iawn a dyma ddywedodd. “We took home lots of Welsh Lamb from Rob Rattray and we’re getting a delivery every month now. They were fantastic there. In fact it was a woman from there who did some detective work and found out where the Little Theatre used to be.”