Dafad flwydd o’r ddiadell, Rattrays Cymraes yn cipio’r wobr gyntaf yn nosbarth y defaid blwydd ac yn mynd ymlaen i fod yn Is-Bencapwr y sioe yn Arwerthiant y defaid Beltex ym Marchnad y Trallwng heddiw. Mae Cymraes yn ferch i Dooley thurstan ac un o ddefaid hynaf ein diadell, sef Rattrays Nesta. Mae’n gyfeb i hwrdd Corra Champion a ennillodd y dosbarth hyrddod blwyddi yn Arwerthiant y Brid yng Nghaerlywelydd ym mis Awst ac a brynwyd mewn i’n diadell. Edrych ymlaen yn awr i weld ei epil.