Angen anrheg funud olaf?…………beth am roi Taleb i Siop Cigydd Rob Rattray?.    Ar gael am unrhyw swm a gellir ei defnyddio fel y mynnwch  … wrth siopa unwaith neu dros gyfnod o  wythnosau.   Anrheg defnyddiol a delfrydol !   Ar gael drwy’r flwyddyn.