“Roedd yn fendigedig i gael y cyfle i farnu Sioe mor dda o wartheg o safon mor uchel. Aeth y Bencampwriaeth i hether oedd yn llawn cig a byddai yr union math o anifail byddwn yn dewis i’m musnes i. Mwynhaeais y profiad o farnu yn Bingley Hall ac mi wnes i a fy nhyd feiriniad, Jim Ford o’r Alban llwyr gytuno drwy gydol y beirnaidu. Penwythnos i gofio”