Rob yn mwynhau bore prysur o feirniadu defaid Beltex yn Sioe Sir Frycheiniog.