Rhannu rysiat Bwyta Cig Oen Cymru & Chig Eidion Cymru
225g (8 owns) O stêcs coes Cig Oen Cymru heb lawer o fraster, wedi’u torri’n stribedi tenau
5ml (1 llwy de) O olew olewydd
15ml (1 llwy fwrdd) O saws soi – heb siwgr ac yn isel mewn halen
100g (4 owns) O quinoa
30ml (2 lwy fwrdd) O hadau pwmpen
30ml (2 lwy fwrdd) O hadau blodau yr haul
4 O fetys coch wedi’u coginio a’u torri’n giwbiau
1 Mango aeddfed, wedi’i blicio a’i dorri’n ddarnau mawr (cadwch unrhyw suddion a’u rhoi yn y salad)
30ml (2 lwy fwrdd) O hadau pomgranad – o tua 1 ffrwyth cyflawn
45ml (3 llwy fwrdd) O berlysiau cymysg ffres – Basil, cennin syfi, persli a mintys
Llond llaw o sbrigynnau berwr y dwˆ r
Dull
Rhowch y quinoa mewn sosban ac ychwanegwch tua 300ml o ddwˆ r − dewch ag ef i’r berw a’i fudferi am 10 munud − tynnwch oddi ar y gwres a gadewch y caead drosto am 5 munud.
Cynheswch yr olew mewn wok neu badell ffrio fawr, ychwanegwch y stribedi o gig a’u brownio dros wres uchel, dylai hyn gymryd tua 2-3 munud. Ychwanegwch y saws soi a gadewch i’r cymysgedd fyrlymu, tewychu a gorchuddio’r cig. Tynnwch oddi ar y gwres.
Rhowch y cig oen, quinoa, hadau, betys coch, mango, hadau pomgranad, perlysiau ffres a berwr y dwˆ r mewn powlen salad fawr. Cymysgwch y cyfan yn dda.
Gweinwch.