Amrywiaeth o selsig ar gael wythnos yma gan gynnwys

Selsig “Mr Urdd”;   Cig Oen, Mel a Mintys;  Porc;   Porc a Chennin;   Porc “Slimmers”  a  Selsig “Slimmers y Ddraig Gymreig.!