Selsig Mr Urdd yn y siop wythnos hyn. Pob hwyl i bawb fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod. Joiwch!