Rob yn mwynhau’r cyfle i sgwrsio efo cyfaill a cyn cyd-chwaraewr Tim Rygbi Aberystwyth tra ar ei ymweliad o Seland Newydd.