Mae amrywiaeth o’n bacwn cartref a selsig ar werth nawr yn Siop y Bont, Ponthrydfendigaid