Aelodau o’r staff lawr yng Nglwb Rygbi Plascrug yn cefnogi tim Rygbi dan 17 Aberystwyth wrth iddynt faeddu tim dan 17 Crymmych. Da iawn chi bois a phob hwyl yn y rownd nesaf.