Mwynhewch stecen orau Ceredigion dros benwythnos Sant Folant.