Balchder mawr oedd gweld Tim Barnu Stoc CFFI Trisant, wedi eu hyfforddi gan Rob Rattray, yn ennill y gystadeuaeth barnu defaid Lleyn yn Rali CFFI Ceredigion dydd Sadwrn.   Steffan Rattray yn fuddugol dan 16, ac ef a Rhys a Huw Lewis  yn cipio’r cwpan am y tim buddugol. Da iawn chi fechgyn.