Brenan

Brenan yw cartref Sheila a’i brawd Alwyn Davies, sy’n ffermio yno heddiw.   Mae Alwyn yn arbenigo ar gynhyrchu gwartheg bîff ac wyn tew ar gyfer y farchnad.  Mae’n gweithio ar gynllun ailhadu caeth a gall ei stoc drosi y glaswellt maethlon a ffrwythlon i gig tyner a melys o’r safon orau yn effeithiol.   Mae Alwyn yn wyneb adnabyddus, nid yn unig mewn marchnadoedd da byw ond hefyd wrth feirniadu mewn sioeau, gan feirniadu dosbarthiadau’r wyn yn y Ffair Aeaf Gymreig yn achlysurol a hyn yn brawf o’i allu i adnabod stoc o’r radd flaenaf, 

“Mae gan Alwyn bob amser dewis da o wartheg bîff ac wyn tew ac mae’n gadael i mi eu dethol a chael y dewis ohonynt,” medd Rob.