Cwmhendryd

Mae Aeron a Berwyn Hughes, Cwmhendryd yn adnabyddus trwy Gymru a thuhwnt fel cynhyrchwyr bîff o safon ac maent wedi ennill nifer o Bencampwriaethau Sioeau Da Byw o safon.  Mae Berwyn ei hunan wedi beirniadu dosbarthiadau yr heffrod yn Sioe Aeaf Frenhinol Cymru.  Ar eu fferm 390 acer sy’n cadw gwartheg bîff yn unig, yn nyffryn ffrwythlon y Teifi, mae’n pesgi gwartheg bîff i safon eithriadol o uchel, y cyfan i raddau E neu U.  O ganlyniad mae ganddynt gyflenwad cyson o wartheg eithriadol o dda ac mae Rob yn cael dewis y gorau ohonynt.  Yn ôl Aeron

“Mae gan Rob safonau uchel ac mae’n well ganddo heffrod wedi eu gorffen yn dda ac felly rydym yn cynhyrchu y gorau posib ar ei gyfer – rydym wedi cyflenwi Rob yn gyson ers dros 15 mlynedd ac wedi dod i wybod yn union pa fath o garcas mae’n edrych amdano.”