Ein Fferm Ni

Yn bennaf, rydym yn ffermio i gyflenwi ein busnes gigyddiaeth ac er mwyn cynnig i’n cwsmeriaid ‘gynnyrch cartref.’  Rydym yn falch o fedru cynhyrchu wyn o’r safon orau, ac o ganlyniad, y cig oen gorau i’n busnes cigyddiaeth.  Mae’n diadell fasnachol yn cynnwys defaid Miwls a Lleyn yn bennaf ac o’u croesi â hyrddod Beltex rydym yn cynhyrchu wyn siapus a chigog yn ôl galw y siop.  Mae gennym gnewyllyn o ffermwyr lleol, dibynadwy sydd hefyd yn ein cyflenwi ac mae’r da byw i gyd yn cael eu dethol gan Rob cyn mynd i’r lladd-dy.