Rydym yn newid trefniadau cludo fel a ganlyn. Byddwn yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau nodedig.
Mae angen archebu y diwrnod cynt. Diolch am bob cydweithrediad
Bore MERCHER – Llanfarian, Llanilar, Llangwyryfon, Llanrhystud, Aberaeron.
Pnawn MERCHER – Penrhyncoch, Capel Dewi, Bow Street, Llandre, Talybont, Tre’r Ddol.
Bore IAU – Devils Bridge, Ponterwyd, Capel Bangor, Capel Seion,
Pnawn GWENER – locally around Aberystwyth, Waun Fawr, Clarach, Llanbadarn, Penparcau, Llanfihangel-y-Creuddyn