Archebwch ein dofednod ymlaen llaw i sichrhau eich gofynnion i’r Nadolig. Mae gennym amrywiaeth eang o dwrciod ffres o fferm Blaenblodau (ein cyflenwr cyson ers bron 20 mlynedd). Gwyddau, Cywion Ieir a Hwyaid Ffress o Ffermydd Lleol hefyd. Rgaid archebu ymlaen llaw. Gorau po gyntaf i sicrhau maint gofynnol. Rhoddir blaenoriaeth maint i archebion cynnar.