George Gibbons Brynblodau yn cyrraedd efo rhai o’r twrciod cynnar. Teulu Gibbons wedi bod yn ein cyflenwi am dros 20 mlynedd. Onid ydi hyn yn dwedu y cyfan!! Does dim gwell i ni fel busnes na gwybod y gellir dibynnu ar ein cyflenwyr i ddarparu twrciod o’r un safon uchel yn flynyddol. Bydd Rob yn mynd i’r fferm a dewis ei ddofednod yn bersonol.