Ein tim

Rob Rattray (perchennog)

Sefydlwyd y busnes gan Rob Rattray ei hun yn 1991.   Yn Gymro-Cymraeg lleol efo dros 35 mlynedd o brofiad yn y busnes bwtsiera. Dysgodd ei sgiliau bwtsiera a rhedeg busnes tra’n cyflawni ei brentisiaeth mewn busnes cigyddiaeth lleol a rheoli busnes cyfanwerthu cig yn yr ardal.   Ond yn 1991 mentrodd i fyd-busnes, gan sefydlu busness Cigyddion Rob Rattray a thaflu  ei holl egni a’i frwdrydedd i’r busnes.    Ers agor y drysau yn 1991 mae’r busnes wedi ehangu a datblygu yn sylweddol.   Yn gyfochrog a hyn, datblygodd fusnes o amaethu ac mae’n ystyried ei hun yn “gigydd sy’n ffermio i gyflenwi ei fusnes bwtsiera”,   Ei nodwedd yw cyflenwi cig o’r radd flaenaf ac mae’n medru cyfuno ei ddiddordeb a’i wybodaeth o ffermio gyda chigyddiaeth a dewis stoc o’r safon orau i’w fusnes.

“Rwy’n falch o fod wedi sefydlu fy musnes cigyddiaeth fy hun sy’n gwasanaethu fy nghymuned.   Y bwriad yw cynnig cynnyrch o’r radd flaenaf ynghyd â gwasanaeth o safon.”

  • C.I.E.H.  Lefel 4 (Uwch) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel
  • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Paul Rowbotham (Rheolwr Siop)

Roedd Paul yn un o’r ‘asedau’ a “etifeddod” Rob pan brynodd y siop ‘nol yng Ngorffennaf 1991.  Mae Paul wedi parhau yn driw i’r busnes byth ers hynny ac wedi gweld y busnes yn tyfu a datblygu ers y dyddiau hynny.  Mae wedi ei hyfforddi’n dda, yn brofiadol mewn sgiliau cigyddiaeth a thros y blynyddoedd mae wedi dod i adnabod yr holl gwsmeriaid ffyddlon gan ddeall eu gofynion.

  • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
  • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Mae’n mwynhau eu sgyrsiau cyson a hefyd cwrdd â chwsmeriaid newydd

“Ar ol dros 25 mlynedd o weithio gyda Rob rwy’n credu bod fi’n dod i ddeall ei ffordd! Ni gyd yn cyd-dynnu yn dda yma a cael lot o hwyl yn cwrdd a chwmeriaid”

Dennis Griffiths

Ymunodd Dennis â ni ym 1997 ar ôl hyfforddi fel cigydd ac ennill profiad mewn adran cigyddiaeth archfarchnad lleol.  Mae’n aelod gwerthfawr, dibynadwy a chywir o’r tîm gan ddweud

“Mae gennym hyder mawr yn ein cynnyrch ac rydym yn fodlon o wybod ein bod yn cynnig dim ond y gorau o ran safon i’n cwsmeriaid.”

  • C.I.E.H. Lefel 3 (Canolradd) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Gwilym Jones

Dennis Hodges

 

Ceredig Morgan

Ceredig yw’r person mwyaf profiadol o’r tîm i gyd a chaiff ei ystyried fel y ‘gwr doeth’ gyda’i ddylanwad tawelol a’i gyngor doeth!  Mae ganddo brofiad oes mewn cigyddiaeth ac arlwyo, wedi gweithio yn ein siop am flynyddoedd lawer gyda’r cyn-berchennog ac wedi gweithio i ni yn achlysurol dros gyfnod maith• C.I.E.H. Lefel 2 Gwobr mewn Diolgelwch Bwyd ar gyfer cynhyrchu

“Paid mynd i gwrdd gofid” yw cyngor Ceredig bob amser

Sheila RattraySheila Rattray

Mae Sheila, gwraig Rob, yn gyfrifol am weinyddu’r busnes, ac er ei bod yn hoff o redeg y swyddfa, bydd yn aml iawn i’w gweld yn cynorthwyo lle bynnag mae’r angen, yn y siop, yr uned neu’r fferm.

“Rydym yn ffodus i gael tîm da o staff sydd i gyd yn cyd-weithio  mewn ymgais i gynnig y gorau posib mewn safon a gwasanaeth i’n cwsmeriaid.”

  • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
  • Cwblhau Cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

“Rwy’n gwerthfawrogi ffyddlondeb ac ymroddiad fy staff dibynadwy i gyd” medd Rob