Pork Pei Blasus!!

Some people ❤ #chocolate but my weakness is #porkpie 🙈. Thank you #rob Rattray butchers #aberystwyth for beautiful crisp pastry, tasty filling and surely the best ever pork pie in Wales 💕💕💕👏🏻👏🏻👏🏻 meddai Rachel Beyonce Hubbard

Cyhoeddwyd yn news

Cig Oen Tymor Newydd

Cig Oen tymor Newydd ar gael nawr. Cig o’r ansawdd gorau wedi ei gynhyrcu a’i fagu yn lleol gan Gwyn, Enid a Gareth Jones ar fferm y Morfa, Llanrhystud. Maent yn arbennigwyr ar gynhyrchu stoc o’r radd flaenaf ac meddent … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news

Sul y Mamau Hapus

Plesiwch Mam ar Sul y mamau drwy goginio Cinio Rhost i’r teulu cyfan…. a chlirio fynny wedyn!! Dewis o Gig Eidon gorau Cymru, Cig Oen blasus Dyffryn Ystwyth, Porc lleol o fferm Penlan neu Gyw Iar Fferm

Cyhoeddwyd yn news

Cigoedd wedi eu coginio i’r Wyl

Amrywiaeth eang o gigoedd wedi eu paratoi gennym ar gyfer y Nadolig. Coginio yn ddyddiol yn ein cegin ein hun lan ar lofft ac yn cynnwys Pei Helgig, Pei Gala, Pei Porc a Bricyll, Pei Porc, Pate o gwmni Patchwork.

Cyhoeddwyd yn news

Barnu Carcas Wyn

llongyfarchiadau i dim CFFI Ceredigion am ddod yn drydydd fel tim yn y gystadleuaeth barnu carcas wyn. Dyfrig Williams, Huw Lewis (3ydd dan 21); Steffan Rattray (ail dan 18) ac Elin Rattray yn derbyn tystysgrifau tim oddiwrth Llysgenhades Sioe 2016. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news